Journals

 • Acta et Commentationes Exact and Natural Sciences

  Schimbările din învăţământ, ritmurile accelerate ale cercetării şi inovării sporesc vertiginos volumul informaţiilor, încât oferă cititorului posibilitatea să se documenteze din mai multe şi diverse surse. În acest context, revista ştiinţifică „Acta et commentationes” îşi propune de a introduce rezultatele cercetărilor de profil în circuitul ştiinţific, contribuind, astfel, la asimilarea şi diseminarea informaţiilor din domeniul educaţional.

 • Acta et Commentationes Sciences of Education

  Schimbările din învăţământ, ritmurile accelerate ale cercetării şi inovării sporesc vertiginos volumul informaţiilor, încât oferă cititorului posibilitatea să se documenteze din mai multe şi diverse surse. În acest context, revista ştiinţifică „Acta et commentationes” îşi propune de a introduce rezultatele cercetărilor de profil în circuitul ştiinţific, contribuind, astfel, la asimilarea şi diseminarea informaţiilor din domeniul educaţional.


  Revista „Acta et Commentationes” este succesoarea revistelor „Acta et Commentationes”, seria „Ştiinţe filologice, psihologice, pedagogice şi socialpolitice” şi a „Analelor ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Tiraspol”, editate anual în trei volume, în care se publicau lucrările ştiinţifice ale cadrelor didactice de la universitatea noastră, dar şi din alte instituţii de cercetare şi de învăţământ.


  Revista concepută în format nou abordează variate probleme din psihopedagogie, din pedagogia generală, din teoria şi metodologia instruirii axată pe disciplinele din cadrul universităţii. În paginile ei urmează a fi reflectate informaţii şi sinteze ce vizează problemele comunităţii ştiinţifice din domeniul educaţiei şi unele aspecte de utilizare a noilor tehnologii de predare-învăţare-evaluare.


  Revista este inclusă în Registrul Revistelor Științifice din Republica Moldova la categoria C și poate fi accesată la adresa https://ibn.idsi.md/ro/aec-se. Adresa de e-mail a revistei este reviste@ust.md