Editorial Team
 1. COROPCEANU Eduard, profesor universitar, doctor (UST);
 2. ANTOCI Diana, conferențiar universitar, doctor (UST);
 3. CHIRIAC Liubomir, profesor universitar, doctor habilitat (UST);
 4. ANDRIȚCHI Viorica, profesor universitar, doctor habilitat (UST
 5. DUCA Gheorghe, academician al AȘM, profesor universitar, doctor habilitat (Academia de Științe a Moldovei);
 6. RUSNAC Gheorghe, academician al AȘM, profesor universitar, doctor habilitat (Academia de Științe a Moldovei);
 7. ROȘCA Alexandru, academician al AȘM, profesor universitar, doctor habilitat (Academia de Științe a Moldovei);
 8. MORARU Victor, Vicepreședinte al AȘM, membru corespondent al AȘM, profesor universitar, doctor habilitat (Academia de Științe a Moldovei);
 9. COJOCARU Svetlana, Vicepreședinte al AȘM, membru corespondent al AȘM, profesor universitar, doctor habilitat (Academia de Științe a Moldovei);
 10. GAINDRIC Constantin, membru corespondent al AȘM, profesor universitar, doctor habilitat (Academia de Științe a Moldovei);
 11. PUI Aurel, profesor universitar, doctor (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România);
 12. ANASTASIEI Mihai, profesor universitar, doctor (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România);
 13. PIKUŁA Norbert, profesor universitar, doctor habilitat (Institutul de Asistență Socială al Universității Pedagogice din Cracow, Polonia);
 14. ŚWITAŁA Ireneusz, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea Pedagogică din Cracow, Polonia);
 15. ŁUKASIK Joanna M., profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea Pedagogică din Cracow, Polonia);
 16. TERENTIEVA Nataliia, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea Națională T. Shevchenko “Chernihiv Collegium”, Ukraina);
 17. GHETMANENCO Natalia, conferenţiar universitar, doctor (Praga, Cehia);
 18. DAVIDENCO Andrey, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea din Cernigov, Ukraina);
 19. VOICA Cristian, profesor universitar, doctor (Universitatea din București, România);
 20. ȘOITU Laurențiu, profesor universitar emerit, doctor (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România);
 21. GREMALSCHI Anatol, profesor universitar, doctor habilitat (Institutul de Politici Publice);
 22. GUŢU Vladimir, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova);
 23. CABAC Valeriu, profesor universitar, doctor (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți);
 24. BRAICOV Andrei, conferenţiar universitar, doctor (UST);
 25. BOCANCEA Viorel, conferențiar universitar, doctor (UST).
 26. COJOCARU Victoria, profesor universitar, doctor habilitat (UST);
 27. SILISTRARU Nicolae, profesor universitar, doctor habilitat (UST);
 28. CALMUȚCHI Laurențiu, profesor universitar, doctor habilitat (UST);
 29. CONSTANTINOV Valentin, conferențiar universitar, doctor habilitat (UST).