MECHANISMS IN THE CONSTRUCTION AND DECONSTRUCTION OF TERRITORIAL IDENTITY IN THE “LANDS” OF ROMANIA
pdf (Русский)

How to Cite

Oana-Ramona, I. (2019). MECHANISMS IN THE CONSTRUCTION AND DECONSTRUCTION OF TERRITORIAL IDENTITY IN THE “LANDS” OF ROMANIA. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 1(1), 23-29. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v1i1.23-29

Abstract

Această lucrare abordează mecanismele care au contribuit la construirea identităţii „ţărilor” din România. Ne-am focalizat demersul asupra semnificaţiei pe care identitatea a avut-o şi încă o mai are în asigurarea funcţionării durabile a sistemului regional de acest tip. Cazul Ţării Năsăudului este discutat pentru a argumenta punctul nostru de vedere la această temă.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v1i1.23-29
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.