PARTICULARITĂŢILE PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE A CAPACITĂŢILOR ŞI A ATITUDINILOR LA ELEVII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ
pdf (Русский)

How to Cite

PANICO, V., & NOUR., A. (2019). PARTICULARITĂŢILE PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE A CAPACITĂŢILOR ŞI A ATITUDINILOR LA ELEVII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 8(1), 131-137. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v8i1.131-137

Abstract

În lucrare se reflectă trăsăturile / particularitățile caracteristice de formare a capacităților
și a atitudinilor la elevii de vîrstă școlară mică: formarea și dezvoltarea priceperilor și deprinderilor de
învățare, a capacităților logice și creative; formarea atitudinilor cognitive, socio-morale, de autorealizare și
valorificare a propriului potențial. În lucrare se ilustrează unele modalități de eficientizare a dezvoltării
elevilor de vîrstă școlară mică

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v8i1.131-137
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.