PREMISELE CURRICULUMULUI LA LIMBA FRANCEZĂ DIN CLASA A VII-A DE FORMARE A COMPETENȚELOR INTERCULTURALE LA ELEVI
pdf (Русский)

How to Cite

ARAPU, R. (2019). PREMISELE CURRICULUMULUI LA LIMBA FRANCEZĂ DIN CLASA A VII-A DE FORMARE A COMPETENȚELOR INTERCULTURALE LA ELEVI. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 8(1), 145-155. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v8i1.145-155

Abstract

: În articol este abordat aspectul fundamental teoretic şi metodologic al Curriculumului
Național Modernizat Limba Străină I, care are un caracter sistemic şi este determinat de o serie de factori
de ordin social, politic, economic, cultural, pedagogic şi psihologic. Curriculumul de limbi străine pentru
ciclul gimnazial vine să completeze şi să asigure o continuitate logică atît a principiilor teoreticofuncţionale adoptate pentru realizarea procesului de predare-învăţare-evaluare a limbilor străine, cît şi a
conţinuturilor şi domeniilor curriculare multiple ale procesului în cauză. Anume la această etapă se
formează gradul de intelectualitate şi cultură a personalităţii elevului care presupune abilitatea de a
recepta, înţelege, depozita şi păstra nu numai valorile culturii autohtone, ci şi cele ale culturilor universale
cu sprijinul gratuit al limbilor străine studiate. Totodată, anume ciclul gimnazial asigură conexiunea
permanentă şi deschiderea spre interdisciplinaritate şi cunoaşterea mai multor limbi.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v8i1.145-155
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.