ÎNVĂŢAREA PRIN REZOLVARE DE PROBLEME – UN FACTOR DETERMINANT ÎN FORMAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE ALE ELEVILOR
pdf (Русский)

How to Cite

LUPU, I., & CÎSSA, L. (2019). ÎNVĂŢAREA PRIN REZOLVARE DE PROBLEME – UN FACTOR DETERMINANT ÎN FORMAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE ALE ELEVILOR. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 9(2), 11-21. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.11-21

Abstract

Rezolvarea de probleme şi creativitatea reprezintă culmi ale performanţei cognitive. Învăţarea
prin rezolvarea de probleme este o variantă a euristicii, o modalitate de aplicare a teoriei învăţării prin
descoperire care contribuie la formarea capacităţilor intelectuale ale elevilor. Orientarea procesului
instructiv-educativ pe formarea de capacităţi intelectuale, mod de gândire, strategii cognitive, metode de
instruire activ-participative.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.11-21
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.