MODERNIZAREA CURRICULUMUL LICEAL LA INFORMATICĂ
pdf (Русский)

How to Cite

GREMALSCHI, A., & PRISĂCARU, A. (2019). MODERNIZAREA CURRICULUMUL LICEAL LA INFORMATICĂ. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 9(2), 21-29. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.21-29

Abstract

Sunt analizate experienţele de proiectare şi de implementare a Curriculumului actualizat la
Informatică pentruclasele liceale. Sunt prezentate rezultatele evaluării impactului pe care l-a avut
implementarea Curriculumului actualizat asupra proceselor de predare-învăţare-evaluare la Informatică
înclasele a 10-a din liceele-pilot. În baza lecţiilor învăţate în procesul de pilotare a Curriculumului actualizat
sunt formulate recomandări privind creşterea atractivităţii, sporirea relevanţei şi extinderea accesibilităţii
disciplinei şcolare Informatica

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.21-29
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.