IDENTIFICAREA EXPERIMENTALA A CAUZELOR EXTERNE SI INTERNE ALE ÎNSUŞIRII ERONATE A CONCEPTELOR BIOLOGICE
pdf (Русский)

How to Cite

CROCNAN, E. (2019). IDENTIFICAREA EXPERIMENTALA A CAUZELOR EXTERNE SI INTERNE ALE ÎNSUŞIRII ERONATE A CONCEPTELOR BIOLOGICE . Acta Et Commentationes Sciences of Education , 9(2), 29-36. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.29-36

Abstract

Conceptele eronate însuşite de elevi constituie o cauza a eşecului şcolar. În scopul identificării
cauzelor ce conduc la formarea conceptelor eronate s-a realizat o investigaţie la care au participat profesori
care predau în învăţământul liceal. Investigaţia a implicat 50 de profesori de biologie care au parcurs un
stagiu de informare asupra conceptelor eronate. După stagiul de informare profesorii au indicat trei cauze
externe cu puternic rol în formarea conceptelor eronate si anume: supraîncărcarea cu concepte a
curriculumului la disciplina biologie, supradozarea cu concepte biologice a manualelor si neadecvarea
timpului alocat disciplinei biologie în plaja orara cu timpul necesar învăţării conceptelor biologice. In
privinţa cauzelor interne răspunsurile profesorilor au relevat faptul ca numai in mica măsura (10%) abilităţile
mentale de învăţare pe care le posedă elevii liceeni pot fi cauza formarii conceptelor biologice eronate

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.29-36
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.