THE FUNCTIONAL DIMENSION OF SCHOOL INSPECTION AND SCHOOL INSPECTORS’ STATUS IN ISRAEL
pdf (Русский)

How to Cite

HALFON HEN, D. (2019). THE FUNCTIONAL DIMENSION OF SCHOOL INSPECTION AND SCHOOL INSPECTORS’ STATUS IN ISRAEL. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 9(2), 36-40. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.36-40

Abstract

n articolul Dimensiunea funcțională a inspecției școlare și statutul inspectorului școlar în
Izrael se face o privire de ansamblu asupra inspecției școlare și inspectorilor școlari din perspectiva
impactului lor formativ asupra eficacității profesionale a învățătorilor. Inspectoratele școlare sunt instituții
regionale, aflate sub jurisdicția Ministerului Educației, care acționează în vederea realizării prevederilor
educaționale stipulate de Legea Învățământului, referitoare la finalitățile învățământului, accesul la toate
nivelurile și formele de învățământ,precum și asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea procesului
instructiv –educativ. Unitățile de competență specifice inspecției școlare din Izrael sunt: colaborarea cu
factorii relevanţi; planificarea strategică; evaluarea activităţii didactice; monitorizarea activităţii specifice
procesului de învăţământ; coordonarea activităţii specifice învăţământului.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.36-40
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.