THE ROLE OF NOVICE TEACHERS’ EMOTIONAL CULTURE IN SHAPING THEIR PROFESSIONAL IDENTITY
pdf (Русский)

How to Cite

FAIRSTEIN, E. (2019). THE ROLE OF NOVICE TEACHERS’ EMOTIONAL CULTURE IN SHAPING THEIR PROFESSIONAL IDENTITY. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 9(2), 40-46. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.40-46

Abstract

În articolul Rolul culturii emoționale a profesorilor debutanți în dezvoltarea identității
profesionale este abordat rolul echilibrului emoțional ca factor determinant în integrarea profesională a
cadrelor didactice debutante, corelând cu gradul de dezvoltare a componentelor culturii pedagogice: cultura
generală, filozofică, de specialitate, psihopedagogică și socio-pedagogică. Problema culturii emoționale este
abordată din perspectiva dezvoltării identității profesionale a profesorilor școlari debutanți prin mentorat. În
acest context, mentorului îi revine rolul de a stimula dezvoltarea componentelor culturii pedagogice și de
a menține echilibrul emoțional al profesorilor debutanți. Încadrarea reușită în sistemul educațional și
programele de mentorat pot fi apreciate prin capacitatea mentorilor de a insufla profesorilor școlari
debutanți încredere în competența profesională, în competența de a iniția procese, și auto-determinare, așa
încât învățarea personală să se producă la nivel profesional, cu impact pozitiv asupra performanțelor elevilor

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.40-46
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.