COMPETENŢA CA FINALITATE A ÎNVĂŢĂRII
pdf (Русский)

How to Cite

CODREANU, S. (2019). COMPETENŢA CA FINALITATE A ÎNVĂŢĂRII. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 9(2), 58-64. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.58-64

Abstract

În articol se analizează diferite abordări ale competenţelor ca finalitate a învăţării în practica
sistemului de învățămînt european și a celui din Republica Moldova. Se menționează corelația dintre
competențe și finalitățile de învățare. Formarea competențelor specifice în domeniul chimiei necesită o
abordare sistemică în evoluție, urmărind scopul de a dezvolta achizițiile dobândite anterior. Nivelul
performanțelor obținute, care determină calitatea finalităților este în strictă dependență de profesionalismul
cadrului didactic, metodologia didactică aplicată și asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea reușită a
procesului educațional

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.58-64
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.