UTILIZAREA MIJLOACELOR DIDACTICE DIGITALE PENTRU ORGANIZAREA EFICACE A PRELEGERILOR PENTRU SPECIALITATEA PEDAGOGIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
pdf (Русский)

How to Cite

ZASTÎNCEANU, L. (2019). UTILIZAREA MIJLOACELOR DIDACTICE DIGITALE PENTRU ORGANIZAREA EFICACE A PRELEGERILOR PENTRU SPECIALITATEA PEDAGOGIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 9(2), 65-71. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.65-71

Abstract

Reformele curriculare de ultimă oră presupun o revizuire a modalităților de realizare a
orelor de contact direct în sistemul universitar educațional. Susținerea orelor de prelegeri cu materiale
didactice digitale, elaborate conform recomandărilor propuse în articol, în opinia noastră, va spori eficiența
realizării acestora

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.65-71
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.