STRATEGII DE EFICIENTIZARE A AUTOEDUCAŢIEI ŞCOLARULUI MIC
pdf (Русский)

How to Cite

POPA, N. (2019). STRATEGII DE EFICIENTIZARE A AUTOEDUCAŢIEI ŞCOLARULUI MIC . Acta Et Commentationes Sciences of Education , 9(2), 96-103. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.96-103

Abstract

Autoeducaţia reprezintă sfera interioară şi comportamentul de bază ca produs – rezultat
al educaţiei eficiente. Autoeducaţia este un proces sistematic, orientat spre un scop bine determinat de
autoformare a conştiinţei şi comportamentului social al personalităţii, care presupune un efort de voinţă şi
implicare majoră din partea subiectului actului educativ

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.96-103
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.