INTERACŢIUNEA SOCIALĂ ŞI COMPORTAMENTUL ECOLOGIC AL ŞCOLARULUI MIC
pdf (Русский)

How to Cite

TELEMAN, A. (2019). INTERACŢIUNEA SOCIALĂ ŞI COMPORTAMENTUL ECOLOGIC AL ŞCOLARULUI MIC. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 9(2), 115-120. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.115-120

Abstract

Interacţiunea socială este modul de comportament existent într-un grup. Ea permite valorizarea
normelor şi regulilor decelate pentru realizarea unui scop. Comportamentul este modul în care acţionează
oamenii spre deosebire de felul cum gîndesc. Aceasta este explicaţia contrazicerii factuale cum că
conţinuturile sînt bine cunoscute, iar comportamentul, intenţia de a acţiona ecosocial este la nivel de
frustrare. Comportamentul ecologic, interceptînd sfera interacţiunii sociale, poate fi manifestat în scopul
comun de a proteja mediul natural.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.115-120
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.