DIAGNOSTICAREA NIVELULUI COMPETENȚEI DE NEGOCIERE EDUCAȚIONALĂ A MANAGERILOR INSTITUȚIILOR PREUNIVERSITARE
pdf (Русский)

How to Cite

COJOCARU, V., & MAFTEUŢA, R. (2019). DIAGNOSTICAREA NIVELULUI COMPETENȚEI DE NEGOCIERE EDUCAȚIONALĂ A MANAGERILOR INSTITUȚIILOR PREUNIVERSITARE. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 9(2), 120-127. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.120-127

Abstract

Prezentul articol reflectă analiza datelor experimentului de constatare la tema: „Formarea
competenței de negociere educațională a mangerilor din învățămîntul preuniversitar”, unde sînt prezentate
rezultatele experimentului de constatare. Cercetarea experimentală a fost inițiată deoarece rolul de
negociator este unul prioritar în realizarea funcțiilor manageriale, iar competența de negociere reprezintă a
fi una dintre competențele care ar permite managerilor educaționali să autogestioneze eficient instituțiile de
învățămînt în scopul asigurării vivacității și a bunei funcționări a acestor instituții.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.120-127
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.