PSIHOPEDAGOGIE: SPRE O NOUĂ ȘTIINȚĂ A EDUCAȚIEI
pdf (Русский)

How to Cite

GUŢU, V., & ŢURCANU, C. (2019). PSIHOPEDAGOGIE: SPRE O NOUĂ ȘTIINȚĂ A EDUCAȚIEI. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 10(1), 4-10. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v10i1.4-10

Abstract

În articolul dat se încearcă fundamentarea constituirii unei discipline în structura Științelor ale
Educației, numită psihopedagogie. Accentul se pune pe identificarea modalităților de stabilire a
conexiunilor dintre pedagogie și psihologie și a construcției unei paradigme științifice – psihopedagogie.
Sunt deduse particularitățile și funcțiile psihopedagogiei, dar și statutul psihopedagogului în instituțiile de
învățământ.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v10i1.4-10
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.