EDUCAȚIA LITERAR-ARTISTICĂ A ELEVILOR VS. DOMENIILE DE COMPETENȚE CURRICULARE: ABORDARE NECESARĂ
pdf (Русский)

How to Cite

ŞCHIOPU, C. (2019). EDUCAȚIA LITERAR-ARTISTICĂ A ELEVILOR VS. DOMENIILE DE COMPETENȚE CURRICULARE: ABORDARE NECESARĂ. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 10(1), 21-29. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v10i1.21-29

Abstract

În articol sunt analizate mai multe opinii referitoare la obiectivul-cadru al receptării literaturii
în școală. Autorul susține ideea că în formularea obiectivului-cadrul al studierii literaturii ca disciplină
școlară trebuie să se țină cont de faptul că, spre deosebire de alte forme ale cunoaşterii umane, literatura
este o ramură a artei, ce valorifică funcţia expresivă a limbii. În continuare, este analizat curriculumul de
Limba și literatura română, scoțându-se în evidență mai multe lacune, ce contravin conceptului de
educație literar-artistică: substituirea sintagmei „educație literar-artistică” cu „cultură literar-artistică”,
slaba fundamentare din punct de vedere epistemologic a domeniilor de competențe, absența, din cele opt
domenii, a competenței artistic-estetice, introducerea în curriculum a conceptului de subcompetență etc.
În concluzie autorul remarcă necesitatea revizuirii curriculumului, în primul rând, din perspectiva
tipologiei competențelor, a excluderii din uz a noțiunii de subcompetență.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v10i1.21-29
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.