EDUCAȚIA PROFESIONALĂ ÎN PROVINCIA PODKARPACKIE - BAZĂ LEGALĂ ȘI PERSPECTIVE
pdf (Русский)

How to Cite

WLAŹLAK, W., & LENIART, E. (2019). EDUCAȚIA PROFESIONALĂ ÎN PROVINCIA PODKARPACKIE - BAZĂ LEGALĂ ȘI PERSPECTIVE. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 10(1), 58-64. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v10i1.58-64

Abstract

Rezumat

After the period of political transformation in 1990-s, the system of vocational education broke in Poland. This process also touched Podkarpakie Voivodeship. The experience of recent years distinctly justifies the urgent need to undertake activities in order to restore a proper level of vocational education in our region. This goal can be successfully reached only through the intensification of cooperation of local self-government units, employers and vocational schools in this filed. Each of these subjects posses trumps without which it is impossible to prepare young people for constantly changing labour market needs. Improvement of the existing state of affairs in the field of vocational education is possible through the intensification of the dual system which has not been promoted well enough in Poland so far. The essence of this system is based on learning a profession organized by an employer and theoretical studying performed in a school system or in extracurricular forms. Only the development of the dual system gives the opportunity for a graduate to find a job at the employer’s where he was trained. 

După perioada de transformare politică din anii 1990, sistemul de învățământ profesional s-a deteriorat în Polonia. Acest proces a atins de asemenea Voievodatul Podkarpackie. Experiența din ultimii ani justifică în mod distinct necesitatea urgentă de a întreprinde activități pentru a restabili un nivel corespunzător al învățământului profesional în regiunea noastră. Acest obiectiv poate fi obținut cu succes numai prin intensificarea cooperării dintre unitățile autoguvernării locale, angajatori și școlile profesionale din acest domeniu. Fiecare dintre aceste subiecte posedă atuuri fără de care este imposibil să se pregătească tinerii pentru nevoile pieței forței de muncă în continuă schimbare. Îmbunătățirea stării existente în domeniul educației vocaționale este posibilă prin intensificarea sistemului dual, care până acum nu a fost suficient de bine promovat în Polonia. Esența acestui sistem se bazează pe învățarea unei profesii organizate de un angajator și a studiilor teoretice efectuate într-un sistem școlar sau în forme extrașcolare. Numai dezvoltarea sistemului dual oferă absolvenților oportunitatea de a-și găsi un loc de muncă la angajatorul unde au fost instruiți. 

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v10i1.58-64
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.