THE SCHOOL PRINCIPAL’S ROLE IN THE IMPLANTATION OF SOCIAL EDUCATION PROGRAMS
pdf (Русский)

How to Cite

HASSAN, M. (2019). THE SCHOOL PRINCIPAL’S ROLE IN THE IMPLANTATION OF SOCIAL EDUCATION PROGRAMS. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 7(2), 24-31. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v7i2.24-31

Abstract

Implementarea oricărui tip de program educativ în cadrul școlii presupune implicarea
intensă a directorului școlii. Acestuia îi revine responsabilitatea de a monitoriza implementarea
programului atât la nivel organizațional cât și la nivel conținutal. În acest context, în cazul programelor
de educație socială, directorul trebuie să asigure pefectarea documentelor solicitate, circularelor
necesare, ghidurilor educaționale, precum și organizarea trainingurilor tematice pentru profesori,
cooperarea eficientă. între grupul managerial, cadrele didactice, familie și elevi.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v7i2.24-31
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.