ABORDĂRI DIDACTICE COMPLEXE PRIVIND PREDAREA-ÎNVĂȚAREA TEHNICII DIVIDE ET IMPERA PRIN INTERMEDIUL TABLEI INTERACTIVE
pdf (Русский)

How to Cite

GLOBA, A. (2019). ABORDĂRI DIDACTICE COMPLEXE PRIVIND PREDAREA-ÎNVĂȚAREA TEHNICII DIVIDE ET IMPERA PRIN INTERMEDIUL TABLEI INTERACTIVE. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 7(2), 14-23. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v7i2.14-23

Abstract

Articolul respectiv conține abordări metodice care ţin de utilizarea tablei interactive în
procesul de predare-învăţare a tehnicii Divide et Impera, în situația unor cazuri complexe. Se scoate
în evidență rolul benefic al tablei interactive în procesul de asimilare rapidă a noilor concepte de către
studenţi. Sunt examinate aspecte didactice prin prisma aplicării SMART Notebook-ului în procesul de
predare-învățare a tehnicilor de programare. Se analizează în mod special rolul creator în procesul
didactic şi imaginația de care trebuie să dispună un profesor pentru a dezvolta gândirea logica a
studenţilor, pentru a încuraja participarea lor activă și a le crea deprinderi de sistematizare şi
generalizare a celor învăţate.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v7i2.14-23
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.