GÎNDIREA INDEPENDENTĂ VERSUS STILUL DE GÎNDIRE ŞI ÎNVĂŢARE LA ADOLESCENŢII DIN MEDIUL ACADEMIC
pdf (Русский)

How to Cite

BOTNARI, V., & ADAMENCO, E. (2019). GÎNDIREA INDEPENDENTĂ VERSUS STILUL DE GÎNDIRE ŞI ÎNVĂŢARE LA ADOLESCENŢII DIN MEDIUL ACADEMIC. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 6(1), 11-19. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v6i1.11-19

Abstract

În acest articol se argumentează impactul gândirii independente a studenţilor asupra stilului de
gândire şi a stilului preferenţial de învăţare; în baza argumentelor teoretice, precum şi a datelor
experimentale se scot în evidenţă particularităţile stilului de gândire şi învăţare incitate de gândirea
independentă a studenţilor.
Abstract. The paper presents an analysis of the impact of teenager students’ independent thinking on their
preferred learning style. Based on theoretical arguments, as well as on experimental data, we emphasize
the peculiarities of thinking and learning styles triggering students’ independent thinking.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v6i1.11-19
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.