COMPETENŢELE ECOLOGICE ALE ADULŢILOR – CONDIŢIE IMPORTANTĂ ÎN EDUCAŢIA PENTRU MEDIU LA COPII
pdf (Русский)

How to Cite

CHIRICĂ, G. (2019). COMPETENŢELE ECOLOGICE ALE ADULŢILOR – CONDIŢIE IMPORTANTĂ ÎN EDUCAŢIA PENTRU MEDIU LA COPII. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 6(1), 20-24. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v6i1.20-24

Abstract

Articolul pune în discuţie problema educaţiei la copii a culturii ecologice şi a mediului. Sunt evidenţiate
condiţiile pedagogice necesare procesului educativ, în special conştientizarea de către adulţi (părinţi şi
educatori) a necesităţii educaţiei ecologice, începînd cu o vîrstă timpurie. Au fost identificate căile şi
formele de activitate metodică care ar spori competenţele ecologice ale adulţilor drept condiţie importantă
în educaţia la copii a culturii ecologice şi a mediului.
Summary
This article describes the problem of children’s environmental education and culture. Here are presented
the necessary pedagogical conditions required by this process, one of them being the awareness of adults
(parents and teachers) about the need for environmental education starting since early age.
The present article identifies as well some methodical forms of activity, that would increase the adult’s
environmental skills, which is an important factor for children’s ecological culture and education

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v6i1.20-24
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.