SPECIFICUL NEGOCIERII ÎN CADRUL SISTEMULUI EDUCAŢIONAL
pdf (Русский)

How to Cite

COJOCARU, V., & MAFTEUŢA, R. (2019). SPECIFICUL NEGOCIERII ÎN CADRUL SISTEMULUI EDUCAŢIONAL. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 6(1), 24-31. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v6i1.24-31

Abstract

The negotiation, in the contemporary age, is the most effective method to set the conflicting situations at
the local, regional and global level. In the context of Moldova's integration in the UE, we consider that
negotiation requires an input in all spheres, including in the educational system. Regarding the educational
system, negotiation requires a new approach, as it is innovative. The negotiation is a very complex act, it
is one of the main managerial decision-making functions, which prompts the development of educational
institutions in this "hurry century", a century of major changes, and one of the competition and supremacy
in the education field.
Rezumat: Negocierea în epoca contemporană reprezintă cea mai eficientă metodă de reglare a situaţiilor
divergente la nivel local, regional şi global. În contextul integrării europene a Republicii Moldova,
conchidem că negocierea necesită o încadrare în toate domeniile, inclusiv în sistemul de învăţămînt. În
sistemul educaţional, negocierea necesită o nouă abordare, deoarece este inovatoare. Negocierea, fiind un
act foarte complex, reprezintă una dintre funcţiile decizionale manageriale prioritare, ce impulsionează
dezvoltarea unei instituţii de învăţămînt în acest „secol grăbit”, al schimbărilor majore, al competiţiei şi
supremaţiei pe piaţa educaţională.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v6i1.24-31
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.