МИФОЛОГЕМА «ЛЕБЕДЬ» В РУССКОЙ ЛИРИКЕ XIX ВЕКА
pdf (Русский)

How to Cite

ГЕРЛОВАН, О. (2019). МИФОЛОГЕМА «ЛЕБЕДЬ» В РУССКОЙ ЛИРИКЕ XIX ВЕКА. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 7(2), 73-81. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v7i2.73-81

Abstract

The study addresses the mythologeme of “swan” in the work of 19th-century Russian poets.
The author focuses on the poems of G. R. Derjavin, F. I. Tiutcev, V. A. Jucovschi. Based on a
comparative analysis the paper reveals the ideological and artistic peculiarities in the use of
mythopoetic tradition by the Russian poets.
Abstract. Lucrarea dată este axată pe mitologema “lebedei” în lucrările poeților ruși din secolul al
XIX-lea. Autoarea examinează textele poeziilor lui G. R. Derjavin, F. I. Tiutcev, V. A. Jucovschi. În baza
unei analize comparative studiul dezvăluie particularitățile ideologice și artistice în utilizarea tradiției
mitopoetice de către poeții ruși.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v7i2.73-81
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.