UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE DE COMUNICAȚIE DE CĂTRE PREȘCOLARI
pdf (Русский)

Keywords

preșcolari
tehnologii informaționale
televizor
calculator
securitate online
preschool
information technology
television
computer
online securit

How to Cite

PAVEL, M. (2019). UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE DE COMUNICAȚIE DE CĂTRE PREȘCOLARI. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 10(1), 76-84. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v10i1.76-84

Abstract

Copiii moderni se nasc în familii în care tehnologiile informaționale și de comunicație abundă:
televizor, computer, tabletă, Smartphone, etc. Ei sunt implicați din fragedă copilărie în utilizarea
tehnologiilor, iar părinții nu conștientizează întotdeauna pericolele și daunele fizice și psihice la care își
expun odraslele. În acest articol se vor cerceta nivelele de expunere a copiilor preșcolari la tehnologiile informaționale și de comunicație, dar și efectele acestora asupra dezvoltării lor armonioase

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v10i1.76-84
pdf (Русский)