MODELING FORMATION OF THE VALUABLE ORIENTATIONS FOR STUDENTS BY COREGRAPHIC ART
pdf (Русский)

Keywords

value orientations,
choreographic art
aesthetic orientations
modeling
dance-popular dance
classical dance
artistic creativity
searching for meaning
passion
sense of personality.

How to Cite

DOHOTARU, M. (2019). MODELING FORMATION OF THE VALUABLE ORIENTATIONS FOR STUDENTS BY COREGRAPHIC ART. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 13(2), 157-168. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v13i2.157-168

Abstract

În articolul dat se stabilesc condițiile pedagogice privind formarea orientărilor valorice la
studenții-coregrafi, se fundamentează structura modelului pedagogic axat pe trei componente: științificoeducațional, orientativ-valoric și creativ/constructiv, dar și pe trei grupuri de orientări: atitudinea valorică
față de arta coregrafică, atitudinea față de sine însuși ca coregraf, atitudinea valorică față de viitoarea
profesie. Totodată, pe larg se descrie Modelul Pedagogic propriu-zis de formare a orientărilor valorice la
studenți prin arta coregrafică, accentul fiind pus pe stabilirea finalităților și tehnologiilor de realizare a
acestui proces

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v13i2.157-168
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.