ASPECTE ALE EVALUĂRII COMPETENȚELOR
pdf (Русский)

How to Cite

BLEANDURĂ, N. (2019). ASPECTE ALE EVALUĂRII COMPETENȚELOR. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 4(1), 9-15. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v4i1.9-15

Abstract

În articol este analizat procesul de evaluare din perspectiva abordării prin competențe în cazurile
evaluării formative, certificative și sumative. Este descris procesul de evaluare criterială, ca formă de bază
a evaluării competențelor în situații complexe. Sunt cercetate tehnicile și regulile utilizate în procesul de
stabilire a criteriilor și a indicatorilor de evaluare. În final, este prezentat un exemplu de evaluare criterială
a competenței într-o situație complexă la o disciplină din domeniul informaticii

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v4i1.9-15
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.