REFLECȚII ASUPRA PEDAGOGIEI BAZATE PE CERCETARE
pdf (Русский)

How to Cite

CALALB, M., & CALALB , L. (2019). REFLECȚII ASUPRA PEDAGOGIEI BAZATE PE CERCETARE. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 4(1), 25-30. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v4i1.25-30

Abstract

În lucrare se demonstrează că, pe lângă faptul că predarea prin investigare facilitează înțelegerea
de către elevi a materiei studiate, există și efecte orizontale puternice, cum ar fi: stimularea sociabilității,
creșterea încrederii în sine, reducerea segregării de gen etc. Este subliniat că scopul educației e să
pregătească elevii pentru învățarea continuă pe parcursul întregii vieți, iar în acest scop trebuie regândit
complet profilul profesional al cadrului didactic. Sunt enunţate 12 competențe de bază ale profesorului,
necesare pentru implementarea pedagogiei cercetării.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v4i1.25-30
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.