FORMATION OF VALUES IN THE EDUCATION SYSTEM: CONSTRUCTIVIST PARADIGM
Acta et Commentationes Sciences of Education
pdf (Русский)

Keywords

value, value orientation, constructivism, education system.

How to Cite

ANTOCI, D. (2019). FORMATION OF VALUES IN THE EDUCATION SYSTEM: CONSTRUCTIVIST PARADIGM. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 17(3), 69-78. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v17i3.69-78

Abstract

În articolul dat sunt examinate cercetări științifice privind formarea orientării valorice din perspectiva paradigmei constructiviste. Studiul desfășurat a permis evidențierea variilor poziții reprezentanților constructivismului în vederea promovării orientărilor valorice semnificative pentru societatea contemporană prin intermediul principiilor, condițiilor, strategiilor ce constituie puncte de reper pentru dezvoltarea orientării valorice la educabili. Conținutul expus determină actualitatea studiului întreprins și conturează direcțiile investigaționale de perspectivă.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v17i3.69-78
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.