MODELAREA MATEMATICĂ A REACȚIILOR CHIMICE DE COMBINARE
pdf (Русский)

How to Cite

AFANAS, D., & CALMUȚCHII, L. (2019). MODELAREA MATEMATICĂ A REACȚIILOR CHIMICE DE COMBINARE. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 5(2), 4-8. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v5i2.4-8

Abstract

În articol este propusă o modalitate de soluționare a următoarei probleme: Două substanțe
chimice lichide A și B cu volumele v și V, respectiv (măsurate în litri), formează în rezultatul unei reacții
chimice o substanță chimică lichidă nouă C. Considerând că temperatura în timpul reacției chimice este
constantă, iar din m volume ale substanței A și n volume ale substanței B se formează (m + n) volume ale
substanței C (cu condiția că raportul m : n este dat), determinați cantitatea de substanță C în momentul
arbitrar de timp t (măsurat în ore), dacă în decurs de T ore s-au format W volume de substanță C.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v5i2.4-8
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.