MODALITĂŢI DE INDIVIDUALIZARE A FORMARII VIITORILOR PROFESORI DE INFORMATICĂ
pdf (Русский)

How to Cite

CABAC, G. (2019). MODALITĂŢI DE INDIVIDUALIZARE A FORMARII VIITORILOR PROFESORI DE INFORMATICĂ. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 5(2), 24-29. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v5i2.24-29

Abstract

În ultimele decenii individualizarea a devenit o realitate a vieţii sociale, a politicilor educaţionale
şi a procesului de instruire în sistemul educaţional. Deşi în sistemul de învăţământ superior din Republica
Moldova sunt create premisele pentru realizarea individualizării, ele încă nu sunt pe deplin exploatate. În
lucrare sunt conturate aspecte ale individualizării formării cadrelor în predarea disciplinelor din domeniul
TIC.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v5i2.24-29
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.