PROGRAMAREA ORIENTATĂ PE OBIECT: PARTICULARITĂŢI DE PREDARE
pdf (Русский)

How to Cite

GASNAŞ, A. (2019). PROGRAMAREA ORIENTATĂ PE OBIECT: PARTICULARITĂŢI DE PREDARE. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 5(2), 41-45. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v5i2.41-45

Abstract

Gândirea abstractă este o abilitate esenţială atunci când se studiază în domeniul informaticii.
Conceptele tehnologiei orientate pe obiect face ca aceste abilităţi să fie mult mai importante. Cu toate
acestea, studenţii, chiar şi practicienii cu experienţă în domeniul IT, întâmpină dificultăţi în gândirea în
termeni abstracţi, în timp ce practică tehnologiile orientate pe obiect. În acest articol aş sugera o altfel de
abordare a metodelor de predare a programării orientate pe obiect pentru sprijinirea studenţilor de a obţine
rezultate cât mai înalte la această disciplină şi a aplica aceste cunoştinţe în domeniul economic.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v5i2.41-45
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.