EVALUAREA NIVELULUI DE FORMARE A COMPETENŢELORCHEIE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GENERAL
pdf (Русский)

How to Cite

GREMALSCHI, A. (2019). EVALUAREA NIVELULUI DE FORMARE A COMPETENŢELORCHEIE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GENERAL. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 8(1), 4-18. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v8i1.4-18

Abstract

Este analizată experienţa de evaluare a nivelului de formare şi dezvoltare a competenţelor-cheie
în context european şi global. Sunt abordate problemele ce ţin de relevanţa, veridicitatea şi corectitudinea
rezultatelor evaluării.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v8i1.4-18
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.