ASPECTS OF SPECIAL EDUCATION IN THE WORLD AND IN ISRAEL: LEGISLATION, IMPLEMENTATION AND FUTURE POSSIBILITIES
pdf (Русский)

How to Cite

Kamli, K. (2019). ASPECTS OF SPECIAL EDUCATION IN THE WORLD AND IN ISRAEL: LEGISLATION, IMPLEMENTATION AND FUTURE POSSIBILITIES. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 3(2), 14-20. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v3i2.14-20

Abstract

Schimbările ce au afectat societatea contemporană au generat efecte şi asupra atitudinii
comunităţii faţă de persoanele cu nevoi speciale, mai ales faţă de copiii cu nevoi speciale. În acest
context, educaţia specială vine să furnizeze bazele teoretico-practice privind sprijinul necesar copilului cu
nevoi speciale, pentru a depăşi dificultăţile cu care se confruntă şi care reprezintă obstacole în procesul
adaptării sale sociale. Acest articol reflectă unele aspecte ale educaţiei speciale şi cuprinde diverse
viziuni privind incluziunea şi posibilitatea integrării copiilor cu nevoi speciale în învăţământul public şi în
cadrul altor structuri educaţionale disponibile atât în Europa, SUA cât şi în Izrael.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v3i2.14-20
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.