HĂRŢILE CONCEPTUALE - O VIZIUNE STRUCTURALISTĂ APLICABILĂ ÎN STUDIUL FIZICII ÎN LICEU ȘI ÎN PROIECTAREA UNOR OPȚIONALE DE TIP INTEGRAT.
pdf (Русский)

How to Cite

CROCNAN, D. O. (2019). HĂRŢILE CONCEPTUALE - O VIZIUNE STRUCTURALISTĂ APLICABILĂ ÎN STUDIUL FIZICII ÎN LICEU ȘI ÎN PROIECTAREA UNOR OPȚIONALE DE TIP INTEGRAT . Acta Et Commentationes Sciences of Education , 8(1), 52-62. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v8i1.52-62

Abstract

Metoda hărților conceptuale este recunoscută ca meta-strategie de învățare bazată pe
lucrările lui: Ausubel, Novak, Gowin și alții [1, 16, 17]. Realizarea de către elev a unor hărți conceptuale,
în procesul de învățare, permite acestuia esențializarea și structurarea informațiai într-un tablou centralizator
prin care poate urmării conceptele asimilate și conexiunile acestora. Pe de altă parte, profesorul are la
îndemână un instrument specific prin care să urmărească dinamica învățării prin adiția noilor concepte, care
dezvoltă, la diferite momente, harta conceptuală structurată a temei. Profesorul, creator al unor opționale de
tip integrat, interdisciplinar sau transdisciplinar, poate utiliza instrumentul hărților conceptuale, nu numai
pentru a urmării procesul de învățare, ci și pentru dezvoltarea unei secvențe curriculare a disciplinei sau a
unui optional în curs de proiectare. Lucrarea de față prezintă câteva repere ale relației structură - informație
furnizată de hărțile conceptuale și utilitatea acestora ca instrumente de proiectare curriculară. Sunt date
câteva exemple de hărți conceptuale utilizate în proiectarea unor opționale interdisciplinare la nivelul
cursului superior al liceului

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v8i1.52-62
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.