THE SCIENCE EDUCATION FROM GENDER PERSPECTIVE
pdf (Русский)

How to Cite

NISSEL, O., & BODRUG-LUNGU, V. (2019). THE SCIENCE EDUCATION FROM GENDER PERSPECTIVE . Acta Et Commentationes Sciences of Education , 8(1), 62-70. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v8i1.62-70

Abstract

Analiza literaturii de specialitate demonstrează un parcurs gradual, deloc simplu, de valorificare
a dimensiunii de gen în domeniul ştiinţei, inclusiv în STE. Începînd cu sfîrşitul anilor 70 şi începutul anilor
80 ai secolului trecut apar primele lucrări, unde într-o formă sau alta, au fost abordate aspecte legate de
diferenţele de sex în calitate de variabilă corelată la capacităţile cognitive considerate critice pentru
succesul în ştiinţă. Anii 1990 au adus alte accente pe ştiinţă în şcoală: utilizarea strategiilor de instruire
mai "prietenoase fetelor", recunoaşterea oficială a “genului” în calitate de aspect crucial în educaţia
pentru ştiinţă [2]. Pe parcurs, implicaţiile genului treptat au început să fie corelate cu alte variabile precum
vîrsta, rasa, clasa, limba, cultura, religia. Dincolo de tendinţele pozitive în valorificarea subiectului,
importanţa problematicii egalităţii de gen în educaţia pentru ştiinţă rămîne extrem de importantă, în special
în contextul transformărilor socio-economice, realizărilor tehnico-ştiinţifice, atît pe plan mondial cît şi
naţional.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v8i1.62-70
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.