SISTEME SOFTWARE DE INSTRUIRE: SENS ŞI NECESITATE
pdf (Русский)

How to Cite

CRISTEI, M. (2019). SISTEME SOFTWARE DE INSTRUIRE: SENS ŞI NECESITATE. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 8(1), 98-104. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v8i1.98-104

Abstract

În cadrul amplului proces de restructurare şi de modernizare a activităţii instructiveducative un rol esenţial îl reprezintă introducerea unor forme şi metode moderne şi eficiente de desfăşurare
ale activităţilor de predare/învăţare/instruire. În activităţile de predare/învăţare sunt utilizate din ce în ce mai
mult mijloace didactice bazate pe utilizarea calculatorului, precum şi realizarea şi implementarea sistemelor
software de instruire. În acest sens, în prezentul articol, menţionăm necesitatea implementării sistemelor
software destinate învăţământului superior şi rolul lor în procesul de formare şi dezvoltare profesională al
viitorilor specialişti. Datele prezentate sunt rezultate ale unui studiu prin aplicarea metodelor sociologice de
cercetare printre studenţii de la diferite specialităţi şi diferiţi ani de studiu ai Facultăţii Matematică şi
Informatică, USM.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v8i1.98-104
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.