CADRUL PSIHOPEDAGOGIC ŞI METODOLOGIC AL MANUALULUI DIGITAL
pdf (Русский)

How to Cite

CHIRIAC, T. (2019). CADRUL PSIHOPEDAGOGIC ŞI METODOLOGIC AL MANUALULUI DIGITAL . Acta Et Commentationes Sciences of Education , 8(1), 105-114. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v8i1.105-114

Abstract

În acest articol sunt prezentate reperele psihopedagogice şi metodologice referitoare la
particularităţile şi standardele manualelor digitale şi implementarea acestora. Datorită posibilităţilor sale
spaţiale şi legăturilor interactive hipertextuale, manualele digitale sunt instrumente eficiente pentru a stoca
şi organiza informaţii. Manualele digitale oferă o gamă largă de facilităţi interesante şi o experienţă mai
bogată în procesul de predare-învăţare vizavi de textul imprimat. Multe ţări au stabilit deja standardele
manualelor digitale adecvate sistemelor proprii de educaţie. În republica noastră manualele digitale
reprezintă actual o nouă tendinţă în lumea tehnologiilor informaţionale, de aceea tehnologia manualelor
digitale abia începe să fie explorată.

https://doi.org/10.36120/2587-3636.v8i1.105-114
pdf (Русский)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.