(1)
ARAPU, R. PREMISELE CURRICULUMULUI LA LIMBA FRANCEZÄ‚ DIN CLASA A VII-A DE FORMARE A COMPETENČšELOR INTERCULTURALE LA ELEVI. ActaEd 2019, 8, 145-155.