ARAPU, R. (2019). PREMISELE CURRICULUMULUI LA LIMBA FRANCEZÄ‚ DIN CLASA A VII-A DE FORMARE A COMPETENČšELOR INTERCULTURALE LA ELEVI. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 8(1), 145-155. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v8i1.145-155