ZASTÎNCEANU, L. (2019). UTILIZAREA MIJLOACELOR DIDACTICE DIGITALE PENTRU ORGANIZAREA EFICACE A PRELEGERILOR PENTRU SPECIALITATEA PEDAGOGIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 9(2), 65-71. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v9i2.65-71