Moşanu-Şupac, L., Coşcodan, D., & Liogchii, N. (2019). PREGĂTIREA CĂTRE ŞCOALĂ ŞI ADAPTAREA LA PROCESUL EDUCAŢIONAL A COPIILOR DE 6-7 ANI PRIN PRISMA UNOR INDICI PSIHOFIZIOLOGICI. Acta Et Commentationes Sciences of Education , 1(1), 70-78. https://doi.org/10.36120/2587-3636.v1i1.70-78