ARAPU, R. PREMISELE CURRICULUMULUI LA LIMBA FRANCEZÄ‚ DIN CLASA A VII-A DE FORMARE A COMPETENČšELOR INTERCULTURALE LA ELEVI. Acta et Commentationes Sciences of Education , v. 8, n. 1, p. 145-155, 26 Jun. 2019.