Moşanu-Şupac, L., Coşcodan, D. and Liogchii, N. (2019) “PREGĂTIREA CĂTRE ŞCOALĂ ŞI ADAPTAREA LA PROCESUL EDUCAŢIONAL A COPIILOR DE 6-7 ANI PRIN PRISMA UNOR INDICI PSIHOFIZIOLOGICI”, Acta et Commentationes Sciences of Education , 1(1), pp. 70-78. doi: 10.36120/2587-3636.v1i1.70-78.