Vol 1 No 1 (2012): Acta et Commentationes Sciences of Education
Acta et Commentationes Sciences of Education

articles

Laurenţiu Calmuţchi
3-3
Cuvânt înainte
pdf (Русский)
Laurenţiu Calmuţchi, Petru Donţoi
4-9
PROCESUL BOLOGNA: PRIORITĂŢI, PROBLEME, SOLUŢII
pdf (Русский)
Ştefan Levinţa, Nicolae Silistraru
9-16
ASPECTE DIN STRATEGIA FORMĂRII CONCEPTUALE A TINERETULUI
pdf (Русский)
Silvia Golubiţchi, Elena Danu
17-23
IMPACTUL EDUCAŢIEI PERMANENTE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII
pdf (Русский)
Ilovan Oana-Ramona
23-29
MECHANISMS IN THE CONSTRUCTION AND DECONSTRUCTION OF TERRITORIAL IDENTITY IN THE “LANDS” OF ROMANIA
pdf (Русский)
Vasile Untu
29-44
ROLUL MANAGEMENTULUI PARTICIPATIV ÎN PLANIFICAREA STRATEGICĂ A INSTITUŢIEI EDUCAŢIONALE
pdf (Русский)
Lina Lutenco
44-53
DIMENSIUNI ALE EDUCAŢIEI POPULARE
pdf (Русский)
Лилиана Томилина
53-57
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ
pdf (Русский)
Nelea Globu
58-62
MONITORIZAREA PRACTICII PEDAGOGICE – DEZIDERAT AL ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN COLEGIUL PEDAGOGIC
pdf (Русский)
Aurelia Buzenco
63-69
ETNOPEDAGOGIA FAMILIEI
pdf (Русский)
Lora Moşanu-Şupac, Diana Coşcodan, Nina Liogchii
70-78
PREGĂTIREA CĂTRE ŞCOALĂ ŞI ADAPTAREA LA PROCESUL EDUCAŢIONAL A COPIILOR DE 6-7 ANI PRIN PRISMA UNOR INDICI PSIHOFIZIOLOGICI
pdf (Русский)
Elena Rusu
78-90
RELEVANŢA FORMĂRII INTELIGENŢEI
pdf (Русский)
Ecaterina Ţărnă
91-101
EXPERIENŢA ACADEMICĂ – FACTOR IMPORTANT ÎN OPTIMIZAREA ADAPTĂRII STUDENTULUI ÎN MEDIUL UNIVERSITAR
pdf (Русский)
Laurenţiu Calmuţchi, Andrei Hariton
101-108
REZOLVAREA PROBLEMELOR PRIN DIVERSE MODALITĂŢI DIDACTICE
pdf (Русский)
Marcel Teleucă, Ilie Lupu, Larisa Sali
109-118
TRANSPUNEREA DIDACTICĂ A CONŢINUTURILOR PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII MATEMATICE
pdf (Русский)
Eugen Gheorghiţă, Pantelei Untilă, Boris Korolevski, Vasile Spânu
118-121
O METODĂ ALTERNATIVĂ DE DEMONSTRARE A FORMULEI LENTILEI SUBŢIRI
pdf (Русский)
Lidia Calmuţchi
121-131
FORMAREA COMPETENŢELOR ECOLOGICE – IMPERATIV AL TIMPULUI
pdf (Русский)
Valeriu Cabac, Oxana Scutelnic
131-138
PROIECTAREA ŞI REALIZAREA INSTRUIRII DIFERENŢIATE – DEZIDERAT MODERN AL EDUCAŢIEI
pdf (Русский)
Sergiu Corlat
138-144
ASPECTE GENERALE DE INSTRUIRE LA DISTANŢĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
pdf (Русский)
Eugeniu Cabac
144-147
METODICA INTRODUCERII NOŢIUNII DE RECURSIVITATE PRIN UTILIZAREA GRAFICII
pdf (Русский)
Redactor
148
Cuprins
pdf (Русский)