Vol 9 No 2 (2016): Acta et Commentationes Sciences of Education
Acta et Commentationes Sciences of Education

articles

Larisa CUZNEȚOV
4-11
CONȘTIINȚA VALORII ȘI EFICIENȚA PERSONALĂ A CADRULUI DIDACTIC CA STRATEGIE DE PREVENIRE A REDUCERII REALIZĂRILOR PERSONALE
pdf (Русский)
Ilie LUPU, Lilia CÎSSA
11-21
ÎNVĂŢAREA PRIN REZOLVARE DE PROBLEME – UN FACTOR DETERMINANT ÎN FORMAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE ALE ELEVILOR
pdf (Русский)
Anatol GREMALSCHI, Angela PRISĂCARU
21-29
MODERNIZAREA CURRICULUMUL LICEAL LA INFORMATICĂ
pdf (Русский)
Elena CROCNAN
29-36
IDENTIFICAREA EXPERIMENTALA A CAUZELOR EXTERNE SI INTERNE ALE ÎNSUŞIRII ERONATE A CONCEPTELOR BIOLOGICE
pdf (Русский)
Dalia HALFON HEN
36-40
THE FUNCTIONAL DIMENSION OF SCHOOL INSPECTION AND SCHOOL INSPECTORS’ STATUS IN ISRAEL
pdf (Русский)
Esther FAIRSTEIN
40-46
THE ROLE OF NOVICE TEACHERS’ EMOTIONAL CULTURE IN SHAPING THEIR PROFESSIONAL IDENTITY
pdf (Русский)
Tatiana CIORBA-LASCU
46-50
SPÉCIFICITÉS DIDACTIQUES DU TEXTE LITTÉRAIRE EN CLASSE DE LANGUE
pdf (Русский)
Vera ZDRAGUŞ
50-55
INDICES D’ORGANISATION LOGIQUE DU TEXTE ARGUMENTATIF DANS L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
pdf (Русский)
Alina BUDEANOV
55-58
TEACHING SPOKEN ENGLISH TO ADULT LEARNERS
pdf (Русский)
Sergiu CODREANU
58-64
COMPETENŢA CA FINALITATE A ÎNVĂŢĂRII
pdf (Русский)
Liubov ZASTÎNCEANU
65-71
UTILIZAREA MIJLOACELOR DIDACTICE DIGITALE PENTRU ORGANIZAREA EFICACE A PRELEGERILOR PENTRU SPECIALITATEA PEDAGOGIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
pdf (Русский)
Аркадий МАЛЯРОВИЧ
71-79
СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
pdf (Русский)
Tatiana DUBINEANSCHI
80-87
FORMAREA REPREZENTĂRILOR SPAŢIALE LA ELEVII CLASEI I-ÎI. REPERE TEORETICE, CONSTATĂRI ŞI SOLUŢII PRACTICE
pdf (Русский)
Olga CHIRCHINA
88-96
VALORIFICAREA SISTEMELOR EXPERT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
pdf (Русский)
Natalia POPA
96-103
STRATEGII DE EFICIENTIZARE A AUTOEDUCAŢIEI ŞCOLARULUI MIC
pdf (Русский)
Liliana SARANCIUC-GORDEA, Dana CHIVIRIGA
103-110
MĂSURI DE AMELIORARE ŞI DE PREVENIRE A SURMENAJULUI PE PARCURSUL PROCESULUI EDUCAŢIONAL ÎN CLASELE PRIMARE
pdf (Русский)
Maria IANIOGLO
111-115
COMPETENŢA DE COMUNICARE ASERTIVĂ – VALOARE DE TOP A DIALOGULUI INTERCULTURAL
pdf (Русский)
Angela TELEMAN
115-120
INTERACŢIUNEA SOCIALĂ ŞI COMPORTAMENTUL ECOLOGIC AL ŞCOLARULUI MIC
pdf (Русский)
Victoria COJOCARU, Rodica MAFTEUŢA
120-127
DIAGNOSTICAREA NIVELULUI COMPETENȚEI DE NEGOCIERE EDUCAȚIONALĂ A MANAGERILOR INSTITUȚIILOR PREUNIVERSITARE
pdf (Русский)
Г Гайдаржи
128-131
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
pdf (Русский)