Vol 2 No 1 (2013): Acta et Commentationes Sciences of Education
Acta et Commentationes Sciences of Education

articles

Dorin Afanas
4-12
METODE MODERNE DE EVALUARE
pdf (Русский)
Tatiana Scripa
12-19
ASISTENŢA PSIHOPEDAGOGICĂ A PERSONALITĂŢII ACCENTUATE
pdf (Русский)
Nicoleta Bleandură
19-28
PROCESUL DE DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR: TRECEREA DE LA VIRTUAL LA REAL
pdf (Русский)
Valeriu Cabac, Nona Deinego,
28-33
METODOLOGIA DEZVOLTĂRII COMPETENŢELOR LA DISCIPLINA „BAZELE PROGRAMĂRII”
pdf (Русский)
Silviu Gîncu
34-39
FORMAREA VIITORULUI PROFESOR DE INFORMATICĂ DIN PERSPECTIVA TEHNOLOGIEI ORIENTATĂ OBIECT
pdf (Русский)
Ion Botgros, Liudmila Frantuzan, Viorel Bocancea
40-48
COMPONENTELE PARADIGMEI FORMĂRII COMPETENŢEI DE CUNOAŞTERE ŞTIINŢIFICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR
pdf (Русский)
Bodrug Ion
48-51
CONSTATAREA COMPETENŢEI MANAGERIALE LA ÎNVĂŢĂTORII CLASELOR PRIMARE CA FACTOR AL SUCCESULUI ŞCOLAR
pdf (Русский)
Lidia Calmuţchi, Ludmila Racoviţă, Eugenia Melentiev
52-57
CARACTERISTICA HIDROCHIMICĂ A UNOR RÂURI MICI DIN NORDUL MOLDOVEI
pdf (Русский)
Laurenţiu Calmuţchi, Ştefan Levinţa
57-65
MODALITĂŢI DE FORMARE CONCEPTUALĂ A TINERETULUI
pdf (Русский)
Tatiana Ciorbă-Laşcu
66-71
FORMAREA COMPETENŢEI DE COMPREHENSIUNE ŞI INTERPRETARE A TEXTULUI
pdf (Русский)
Corina Negara
71-75
ASPECTE DIDACTICE ALE CREĂRII ŞI MANAGEMENTULUI REŢELELOR DE ÎNVĂŢARE
pdf (Русский)
Оlga Gherlovan, Оlga Istratuc
75-80
РАССКАЗ А.П. ЧЕХОВА «ВРАГИ»: (аспекты методики составления киносценария при изучении художественного произведения)
pdf (Русский)
Laurenţiu Calmuţchi, Andrei Hariton
81-85
APLICAŢII ALE ELEMENTELOR DE LOGICĂ ŞI MULŢIMI LA REZOLVAREA ECUAŢIILOR, INECUAŢIILOR ŞI SISTEMELOR ACESTORA
pdf (Русский)
Svetlana Burea-Titica, Dumitru Oltu
86-91
ASPECTE DIDACTICE ALE PROCESULUI DE TRADUCERE
pdf (Русский)
Лилиана Томилин
91-96
ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОЦЕННОСТЕЙ И ЭТНОЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
pdf (Русский)
Oleg Bursuc, Alexandra Bursuc, Vasile Untu
96-105
ASPECTUL METODOLOGICO- MANAGERIAL AL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIONAL
pdf (Русский)
Olga Vovnenciuc
106-113
STRATEGII DE ÎNVĂŢARE PENTRU FORMAREA/DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE LUCRU INDEPENDENT ALE STUDENŢILOR
pdf (Русский)
Vera Zdraguş
113-118
ASPECTE PRAGMATICE ÎN ABORDAREA TEXTULUI LITERAR ŞI NONLITERAR
pdf (Русский)
Laurenţiu Calmuţchi, Andrei Hariton, Ion Cojocaru
118-126
FORMAREA COMPETENŢELOR MATEMATICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR TIPICE ÎN CLASELE PRIMARE
pdf (Русский)
Elena TABAN
126-132
PRINCIPIILE DE EVALUARE A ELEMENTELOR CONTABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE
pdf (Русский)