Vol 3 No 2 (2013): Acta et Commentationes Sciences of Education
Acta et Commentationes Sciences of Education

articles

Laurenţiu Calmuţchi
3
Cuvânt înainte
pdf (Русский)
Valeriu ABRAMCIUC
4-14
ELABORAREA ŞI FOLOSIREA SCHEMELOR LOGICE ÎN CADRUL STUDIERII FIZICII/ELECTROTEHNICII
pdf (Русский)
Kamli Kamli
14-20
ASPECTS OF SPECIAL EDUCATION IN THE WORLD AND IN ISRAEL: LEGISLATION, IMPLEMENTATION AND FUTURE POSSIBILITIES
pdf (Русский)
BEREJANSCHI BEREJANSCHI
21-27
PROBLEME ŞI SOLUŢII PENTRU IMPLEMENTAREA REFORMEI ÎN VET
pdf (Русский)
Lilia BEŞLEAGA
27-31
DIMENSIUNILE MANAGEMENTULUI CLASEI DE ELEVI
pdf (Русский)
Michal Michal
32-38
READING DEVELOPMENT IN KINDERGARTEN
pdf (Русский)
Laurenţiu CALMUȚCHI, Ion COJOCARU
38-47
PROBLEMA CALENDARULUI ŞI CALENDARUL POPULAR
pdf (Русский)
Lidia CALMUŢCHI, Eugenia MELENTIEV, Alexandra PERNAI
47-56
APLICAREA EXPERIMENTULUI CHIMIC DE CERCETARE ÎN FORMAREA UNUI MOD SĂNĂTOS DE VIAȚĂ
pdf (Русский)
Liliana CIASCAI, Ioan CIASCAI
56-64
CONCEPȚIILE ŞI INVESTIGAREA LOR
pdf (Русский)
Mitrofan CIOBANU
64-70
CONTROVERSE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL MATEMATIC
pdf (Русский)
Eduard COROPCEANU, Rodica NEDBALIUC, Boris NEDBALIUC
71-75
MODALITĂŢI DE EFICIENTIZARE A PROCESULUI DE PREDARE A BIOLOGIEI ŞI CHIMIEI ÎN ŞCOALĂ
pdf (Русский)
Petru DONŢOI
75-82
UNELE ASPECTE ALE EVOLUŢIEI CONCEPŢIEI DESPRE EXPERIENŢĂ ÎN FILOSOFIE
pdf (Русский)
Maria Eliza DULAMĂ, Gabriela OSACI-COSTACHE
82-90
STUDIU ASUPRA OBŢINERII GRADULUI DIDACTIC II ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA
pdf (Русский)
Daniela EŞANU, Dumitru OLTU
90-94
CONVERSAŢIA EURISTICĂ-MODEL DE ÎNVĂŢARE A LIMBII STRĂINE DE CĂTRE STUDENŢI
pdf (Русский)
Eugen GHEORGHIŢĂ, Boris KOROLEVSKI, Victoria MELINTE, Valeriu CEBAN, Pantelei UNTILĂ
94-102
APLICAREA NUMERELOR COMPLEXE LA CALCULAREA CIRCUITULUI ELECTRIC SINUSOIDAL CU ELEMENTE RC
pdf (Русский)
Eugen GHEORGHIŢĂ, Boris KOROLEVSKI, Victoria MELINTE, Pantelei UNTILĂ
102-107
LEGĂTURI INTERDISCIPLINARE ÎN PREGĂTIREA PROFESORILOR DE FIZICĂ
pdf (Русский)
Dalia HALFON
108-118
RELATIONS BETWEEN DECENTRALIZED LEADERSHIP, INTERVENTION, INVOLVEMENT AND INCLUSION OF PARENTS IN PRIMARY SCHOOLS
pdf (Русский)
Andrei HARITON, Laurenţiu CALMUŢCHI
118-125
TEOREMA CELOR TREI PERPENDICULARE ŞI RECIPROCELE EI
pdf (Русский)
Kinga Xénia HAVADI-NAGY, Oana-Ramona ILOVAN
126-133
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOLS IN A KNOWLEDGE-BASED SOCIETY AND UNIVERSITY STUDENTS’ KEY COMPETENCES FOR LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT
pdf (Русский)
Farhan HBOS
133-138
LEADERSHIP IN THE PERSPECTIVE OF SCHOOL ORGANIZATION
pdf (Русский)
Ilie LUPU, Sergiu CORLAT
138-145
SPAŢIUL INFORMAŢIONAL EDUCAŢIONAL – O NOUĂ PARADIGMĂ A AUTOINSTRUIRII ÎN MEDIUL DIGITAL
pdf (Русский)
Eugenia MELENTIEV, Lidia Calmuţchi
146-157
REZOLVĂRI DE PROBLEME PRIN METODE NEORDINARE
pdf (Русский)
Lilian ORÎNDAŞ
157-162
PARTENERIATUL ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE ÎN CONTEXTUL UNEI EDUCAŢII DE CALITATE.
pdf (Русский)
Nicolae SILISTRARU, Silvia GOLUBIŢCHI
162-169
CULTURA PROFESIONALĂ A CADRULUI DIDACTIC
pdf (Русский)
Nicolae SILISTRARU, Liliana TOMILIN
170-177
VALORI ETNOPEDAGOGICE CA MODELE ALE EDUCAŢIEI CULTURII POPULARE
pdf (Русский)
Victoria STRATAN
177-180
ÎNVĂŢAREA ASISTATĂ DE EVALUARE
pdf (Русский)
Tatiana TUREAC
180-185
ZESTREA MIRESEI – VALOARE EDUCATIVĂ
pdf (Русский)
Nina VOLONTIR
185-193
AVANTAJELE LUCRULUI INDIVIDUAL AL STUDENŢILOR ÎN STUDIUL GEOMORFOLOGIEI
pdf (Русский)