Vol 7 No 2 (2015): Acta et Commentationes Sciences of Education
Acta et Commentationes Sciences of Education

articles

Valentina BOTNARI, Lilia LAŞCU
4-13
COMPETENŢA DE SELF-MANAGEMENT A ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE LA STUDENŢI-PRIORITATE ACTUALĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ACADEMIC
pdf (Русский)
Angela GLOBA
14-23
ABORDĂRI DIDACTICE COMPLEXE PRIVIND PREDAREA-ÎNVĂȚAREA TEHNICII DIVIDE ET IMPERA PRIN INTERMEDIUL TABLEI INTERACTIVE
pdf (Русский)
Manal HASSAN
24-31
THE SCHOOL PRINCIPAL’S ROLE IN THE IMPLANTATION OF SOCIAL EDUCATION PROGRAMS
pdf (Русский)
Katy KAKOON
32-39
THE NEW DIMENSIONS OF MOTIVATION
pdf (Русский)
Tamara LUNGU, Viorelia LUNGU
40-48
IMPORTANŢA EDUCAŢIEI PROSPECTIVE ÎN PREGĂTIREA MANAGERULUI EDUCAŢIONAL
pdf (Русский)
Tamara MUNTEANU
48-54
EDUCAŢIA COPIILOR ÎN MEDII NONVIOLENTE
pdf (Русский)
Lidia POPOV
54-61
IMPACTUL STUDIERII UNITĂȚII DE CURS TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ÎN PREGĂTIREA SPECIALIȘTILOR DIN DOMENIUL SOCIO-JURIDIC
pdf (Русский)
Andrei BRAICOV, Tatiana VELICOVA
62-73
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ В ПРИЛОЖЕНИИ EXE LEARNING
pdf (Русский)
Ольга ГЕРЛОВАН
73-81
МИФОЛОГЕМА «ЛЕБЕДЬ» В РУССКОЙ ЛИРИКЕ XIX ВЕКА
pdf (Русский)
Лидия КАЛМУЦКИЙ, Лилия ТОМИЛИНА
82-88
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
pdf (Русский)
Галина САВЧЕНКО
89-96
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «КОММУНИКАЦИЯ» И СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПЕДАГОГИКЕ ИСКУССТВ
pdf (Русский)