Vol 8 No 1 (2016): Acta et Commentationes Sciences of Education
Acta et Commentationes Sciences of Education

articles

Anatol GREMALSCHI
4-18
EVALUAREA NIVELULUI DE FORMARE A COMPETENŢELORCHEIE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GENERAL
pdf (Русский)
Ilie LUPU, Valeriu CABAC
18-26
SCHIMBAREA PREOCUPĂRILOR ÎN DIDACTICĂ: CONTINUITATE SAU DISCONTINUITATE?
pdf (Русский)
Андрей ХАРИТОН, Анна МЕЛЬНИЧУК, Инна КОЛОКОЛОВА
26-36
ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ2
pdf (Русский)
Vladimir GUȚU, Pinhas KANDOV
53-51
EVALUAREA REZULTATELOR ACADEMICE: PROIECTAREA MATRICEI DE SPECIFICAȚII ȘI SCHEMEI DE NOTARE
pdf (Русский)
Daniel Ovidiu CROCNAN
52-62
HĂRŢILE CONCEPTUALE - O VIZIUNE STRUCTURALISTĂ APLICABILĂ ÎN STUDIUL FIZICII ÎN LICEU ȘI ÎN PROIECTAREA UNOR OPȚIONALE DE TIP INTEGRAT.
pdf (Русский)
Orly NISSEL, Valentina BODRUG-LUNGU
62-70
THE SCIENCE EDUCATION FROM GENDER PERSPECTIVE
pdf (Русский)
Ion ACHIRI
71-76
ÎNVĂȚĂMÎNTUL MATEMATIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA: QUO VADIS ?
pdf (Русский)
Rodica NEDBALIUC, Eduard COROPCEANU, Boris NEDBALIUC
76-82
IMPACTUL ABORDĂRII UNOR SUBIECTE CU CARACTER INTERŞI TRANSDISCIPLINAR ASUPRA FORMĂRII CONCEPŢIEI DESPRE INTEGRITATEA LUMII ÎNCONJURĂTOARE
pdf (Русский)
Mihaela PAVLENCO
83-87
DISCREPANȚELE PROCESULUI DE FORMARE A REPREZENTĂRILOR GEOMETRICE LA NIVELUL TREPTEI PRESCOLARE ȘI PRIMARE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
pdf (Русский)
Teodora VASCAN
87-97
METODOLOGII DE UTILIZARE A APARATULUI MATEMATIC ÎN PROCESUL DE PROIECTARE A BAZELOR DE DATE RELAȚIONALE.
pdf (Русский)
Maria CRISTEI
98-104
SISTEME SOFTWARE DE INSTRUIRE: SENS ŞI NECESITATE
pdf (Русский)
Tatiana CHIRIAC
105-114
CADRUL PSIHOPEDAGOGIC ŞI METODOLOGIC AL MANUALULUI DIGITAL
pdf (Русский)
Natalia BURLACU
114-121
CONCEPTUALIZAREA CURSULUI “PRELUCRAREA INFORMAȚIEI VIDEO” LA SPECIALITATEA DE INFORMATICĂ
pdf (Русский)
Elena RUSU
121-130
ABORDĂRI CONCEPTUALE ÎN STUDIUL INTELIGENŢEI EMOŢIONALE
pdf (Русский)
Vasile PANICO, Alexandra NOUR.
131-137
PARTICULARITĂŢILE PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE A CAPACITĂŢILOR ŞI A ATITUDINILOR LA ELEVII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ
pdf (Русский)
Raisa COVRICOVA
138-144
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТАМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕКОГО ПРОФИЛЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
pdf (Русский)
Rodica ARAPU
145-155
PREMISELE CURRICULUMULUI LA LIMBA FRANCEZĂ DIN CLASA A VII-A DE FORMARE A COMPETENȚELOR INTERCULTURALE LA ELEVI
pdf (Русский)
A. DETCOVA
156-159
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
pdf (Русский)